Howell Jones Cyfreithwyr yn Llanrwst ac Abergele, Gogledd Cymru

Mae Cyfreithwyr Howell Jones yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol yng Ngogledd Cymru, gyda swyddfeydd yn Llanrwst ac Abergele.

Sefydlwyd y cwmni ym 1911 ac mae wedi bod yn rhoi cyngor i fusnesau, teuluoedd ac unigolion ar draws Gogledd Cymru ers cenedlaethau.

Daw ein cryfder o’n cysylltiadau traddodiadol â’r gymuned leol a’r elfen bersonol sydd wrth wraidd ein holl waith. Darparwn wasanaeth unigol, cyngor cadarn a’r preifatrwydd llwyr sydd ei angen ar bob un o’n cwsmeriaid mewn ffordd agored a chyfeillgar.

Mae’r cwmni wedi’i leoli mewn ardal lle mae’r iaith Gymraeg yn gryf a gallwn gynnig gwasanaethau cyfreithiol yn Gymraeg a Saesneg i’n cwsmeriaid. Rydyn ni’n gwmni agored a chyfeillgar sy’n cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid yn y rhan fwyaf o'r meysydd cyfreithiol.

 

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith yn ymwneud ag amaethyddiaeth a ffermio.

Cyfraith Fusnes

Cyfraith gwmnïau a busnes.

Cyfraith Eiddo Masnachol

Cyfraith eiddo masnachol gan gynnwys trawsgludo eiddo masnachol.

Trawsgludo a Morgeisi

Prynu, gwerthu neu ail-forgeisio.

Troseddu

Cyfraith droseddol gan gynnwys troseddau ac achosion rheoleiddio.

Cyfraith Gyflogaeth

Cyfraith gyflogaeth ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr.

Cyfraith Deuluol

Gwasanaethau cyfraith deuluol gan gynnwys cyd-fyw ac ysgariad.

Landlord a Thenant

Y gyfraith yn ymwneud â phroblemau tai ar gyfer landlordiaid a thenantiaid.

Gwasanaethau Ymgyfreitha

Ymgyfreitha gan gynnwys anafiadau personol a hawliau defnyddwyr.

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Gorchmynion Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo.

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Y gyfraith ar ewyllysiau, ymddiriedolaethau ac ystadau.

 

Top