Howell Jones Cyfreithwyr yn Llanrwst ac Abergele, Gogledd Cymru

Mae Cyfreithwyr Howell Jones yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol yng Ngogledd Cymru, gyda swyddfeydd yn Llanrwst ac Abergele.

Rhydudd Brys Coronavirus

Oherwydd y cyfyngiadau ar symudiad â’r angen am reolaeth  ynysu cymdeithasol, er ein bod yn parhau yn agored i fusnes, bydd ein swyddfeydd ar gau ir cyhoedd cyhyd a bo’n angenrheidiol.

Yn anffodus , ni fydd galwadau ffon ir swyddfa yn cael eu hateb yn bersonnol, er hynny, gellir gadael negeseuon ar ein periaint ateb a gaiff eu clywed yn reolaidd yn ystod y cyfnod cyfyngiadau hyn.

Ein rhifau ffon yw : Swyddfa Abergele - 01745 826282

                               : Swyddfa Llanrwst  - 01492 640277

Rydym hefyd yn gallu derbyn cyfarwyddyd drwy lythyr, Skype, Microsoft Teams a Zoom.

Bydd ebyst a phost yn cael ei fonitro yn reolaidd. Gallwch ebostio ir swyddfa briodol drwy’r cyfeiriadau ebyst canlynol:

 enquiries.abergele@howelljoneslaw.co.uk

 enquiries.llanrwst@howelljoneslaw.co.uk

Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau bod materion sydd ar y gweill yn symud ymlaen yn ystod y cyfnod hwn, yn anffodus, mae’n dra thebyg y bydd oedi yn digwydd  â all fod yn sylweddol.

Tra bydd rhai aelodau o’n staff yn parhau i weithio  o fewn ac i ffwrdd or swyddfa, ni fydd yn bosib ir holl staff wneud hynny. Bydd hyn yn sicr o effeithio ar y ffordd y byddem yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwn ac yn cyfyngu ar y gwasanaeth a ellir eu gynnig.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod trefniadau gweithiol yn dod yn nol i drefn cyn gynted â phosib ond bydd hyn wrth gwrs yn ddibynnol ar lefelau y cyfyngiadau â osodir er mwyn diogelu ein staff, ein cleiantau  â’r  cyhoedd yn eu cyfanrwydd.

 

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith yn ymwneud ag amaethyddiaeth a ffermio.

Cyfraith Fusnes

Cyfraith gwmnïau a busnes.

Cyfraith Eiddo Masnachol

Cyfraith eiddo masnachol gan gynnwys trawsgludo eiddo masnachol.

Trawsgludo a Morgeisi

Prynu, gwerthu neu ail-forgeisio.

Troseddu

Cyfraith droseddol gan gynnwys troseddau ac achosion rheoleiddio.

Cyfraith Gyflogaeth

Cyfraith gyflogaeth ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr.

Cyfraith Deuluol

Gwasanaethau cyfraith deuluol gan gynnwys cyd-fyw ac ysgariad.

Landlord a Thenant

Y gyfraith yn ymwneud â phroblemau tai ar gyfer landlordiaid a thenantiaid.

Gwasanaethau Ymgyfreitha

Ymgyfreitha gan gynnwys anafiadau personol a hawliau defnyddwyr.

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Gorchmynion Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo.

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Y gyfraith ar ewyllysiau, ymddiriedolaethau ac ystadau.

 

Top