Cysylltu gyda Swyddfa Abergele Cyfreithwyr Howell Jones

Mae’r swyddfa heb fod ymhell o ganol tref Abergele. Mae lle parcio ar gael (am hyn a hyn o amser) yn llyfrgell Abergele ac archfarchnad Tesco.

Oriau Agor:
o 9yb tan 5yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch gysylltu â ni ar y manylion isod neu lenwi ein ffurflen ar-lein ar waelod y dudalen.

Manylion Cyswllt

57 Market Street
Abergele
Sir Conwy
Gogledd Cymru
LL22 7AF

T: 01745 826282 neu 01745 825845
Ff: 01745 827038
DX: DX 14052 Abergele

Map Lleoliad

Ffurflen Gysylltu

Llenwch ein ffurflen isod i gysylltu â’r swyddfa yn Abergele:

Eich Manylion
Ymholiad
Top