Cyfraith Eiddo Masnachol

Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad mewn trawsgludo masnachol a phob agwedd arall ar gyfraith eiddo masnachol.

Bydd ein cyfreithwyr masnachol yn sicrhau bod eich trafodiad busnes yn un mor llyfn â phosib. Fe wnawn ein gorau i ddarparu gwasanaeth heb ei ail ac i’ch diweddaru’n gyson ar bopeth.

Deliwn â’r materion eiddo masnachol canlynol:-

 • Prynu a gwerthu eiddo masnachol
 • Eiddo ar Osod
 • Adnewyddu Prydlesi
 • Trosglwyddo Prydlesi
 • Datblygu Stadau Preswyl
 • Benthyca Diogel
 • Cyllid ar gyfer Eiddo
 • Eiddo Buddsoddiad
 • Datblygu Eiddo (swyddfeydd, siopau a diwydiannol)
 • Cynllunio ac Amgylcheddol
 • Materion Landlord a Thenant (gan gynnwys amaethyddol)
 • Datblygu ac Adeiladu
 • Gwaith Cymdeithasau Tai
 • Cyfraith Eiddo ac Amgylcheddol

 

Top