Cyfraith Gyflogaeth

P’un ai cyflogwr neu weithiwr ydych, neu os oes gennych ymholiad cyflogaeth, ffoniwch ni heddiw am gyngor ar 01745 826282.

Gallwn helpu gyda llawer o faterion cyflogaeth gan gynnwys:

  • Cytundebau cyfaddawd
  • Cytundebau cyflogaeth
  • Gwahaniaethu yn y gwaith
  • Tribiwnlys cyflogaeth a diswyddo gorfodol
  • Gweithdrefnau cwyno a disgyblu
  • Dileu swyddi
  • Cael eich trin yn annheg yn y gwaith
  • Tynnu arian o’ch cyflog yn anghyfreithlon
Top