Catherine Field

Teitl y Swydd

Cyfreithiwr Cyswllt

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 2 Medi 2017

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Landlord a Thenant

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

BA Hanes Prifysgol Caerdydd 2012-2015
GDL ac LPC Prifysgol Caerdydd 2015-2017

Ieithoedd

Saesneg

Swyddfa

Abergele

Amdan Catherine

Mae prif feysydd diddordeb Catherine a ffocws ei blaenoriaethau yn yr Adran Cwsmeriaid Preifat. Gall Catherine roi cyngor ar y canlynol:-

  • Ewyllysiau
  • Pwerau Atwrnai Arhosol
  • Profiant
  • Treth
  • Pob agwedd ar Eiddo Preswyl
  • Eiddo Masnachol yn cynnwys eiddo amaethyddol
  • Gweithredoedd Rhodd

Diddordebau a Hobis

Heicio, beicio, rhedeg a bwyta nwyddau pob!

Top