David Hughes

Teitl y Swydd

Ymgynghorydd - Cyfreithiwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 1 Ebrill 1981

Gwasanaethau

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Ysgol Gynradd Bryn Hyfryd, Wrecsam.
Ysgol Ramadeg Grove Park, Wrecsam.
Coleg Chweched Iâl, Wrecsam.
UWIST, Caerdydd.
Coleg y Gyfraith, Caer.

Ieithoedd

Saesneg a Chymraeg

Swyddfa

Llanrwst

Amdan David

Meysydd arbenigol David yw;

Trawsgludo:

  • Preswyl a masnachol – gan gynnwys amaethyddol
  • Prynu a gwerthu
  • Gweithredoedd rhoddi
  • Gweithredoedd hawddfraint

Eiddo Masnachol:

Ewyllysiau:

Sefydliadau / Aelodaeth

  • Cyfreithwyr Ansawdd Trawsgludo
  • Adrannau Rheoli ac Eiddo Cymdeithas y Gyfraith

Diddordebau a Hobis

Gwleidyddiaeth / Materion Cyfoes, Darllen, Golff, Cerdded, Celfyddydau Clasurol.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top