Ffion Meleri Howarth

Teitl y Swydd

Cyfreithiwr Cyswllt

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 2 Mawrth 2015

Gwasanaethau

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith Fusnes

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Landlord a Thenant

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Prifysgol Cymru, Aberystwyth – LLB (Anrh) – 2010.
Prifysgol Fetropolitan Manceinion – Cwrs Ymarfer Cyfreithiol – 2012.

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl).

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Ffion

Mae prif feysydd diddordeb Ffion a ffocws ei blaenoriaethau yn yr Adran Cwsmeriaid Preifat. Gall Ffion roi cyngor ar y canlynol:-

 • Ewyllysiau
 • Pwerau Atwrnai Arhosol
 • Cofrestru Pwerau Atwrnai Parhaus
 • Profiant
 • Hawliadau Parhad Gofal
 • Gwaith y Llys Gwarchod
 • Pob agwedd ar Eiddo Preswyl
 • Eiddo Masnachol
 • Cytundebau Tenantiaeth Byrddaliad Sicr
 • Cytundebau Benthyca
 • Cytundebau Pori
 • Cytundebau Cyfaddawd

Diddordebau a Hobis

Yn ei hamser hamdden mae Ffion yn mwynhau chwarae tenis gyda diddordeb brwd mewn pob math o chwaraeon eraill hefyd, cadw’n heini, teithio a threulio amser gyda ffrindiau a theulu. Mae Ffion hefyd yn chwarae’r delyn a’r piano.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top