Gail Galloway

Teitl y Swydd

Uwch Gyfreithiwr Cyswllt

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 17 Ebrill 2001

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Prifysgol John Moores Lerpwl 1992-1995 – LLBG (Anrh).
Coleg y Gyfraith, Christleton, Caer 1995 – 1996 (Cwrs Ymarfer Cyfreithiol)

Ieithoedd

Saesneg (rhugl). Cymraeg a Ffrangeg (sgwrsio).

Swyddfa

Abergele

Amdan Gail

Mae Gail yn delio’n llwyr â gwaith cwsmeriaid preifat ac mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys Ewyllysiau, Profiant, Ymddiriedolaethau a Threth Etifeddiaeth, Pwerau Atwrnai Arhosol a gwaith y Llys Gwarchod a thrawsgludo preswyl.

Bydd Gail yn gallu rhoi cyngor a chymorth i chi ar y canlynol:

Ewyllysiau, Profiant, Ymddiriedolaethau a Threth Etifeddiaeth:

 • Gwneud / diweddaru ewyllys;
 • Cyngor / cynllunio treth etifeddiaeth;
 • Gweinyddu ystad rhywun sydd wedi marw;
 • Gweinyddu ymddiriedolaethau;

Mae Gail yn aml yn cael ei phenodi fel Gweithredwr ac Atwrnai / Dirprwy.

Pwerau Atwrnai Arhosol a’r Llys Gwarchod:

 • Paratoi a chofrestru Pwerau Atwrnai Arhosol;
 • Cofrestru Pwerau Atwrnai Parhaus;
 • Paratoi ceisiadau Dirprwyo a cheisiadau cysylltiedig;
 • Gweithredu fel Dirprwy proffesiynol a / neu roi cyngor a chymorth i bobl ddibroffesiynol a benodir yn Ddirprwyon.

Trawsgludo Preswyl:

 • Prynu a gwerthu eiddo preswyl, yn gofrestredig ac anghofrestredig;
 • Gweithredoedd Rhoddi;
 • Ceisiadau i gofrestru eiddo am y tro cyntaf yn wirfoddol;
 • Ailforgeisi;
 • Trosglwyddo Ecwiti.

Diddordebau a Hobis

Mae Gail yn ffan fawr o fiwsig ac yn mynd i gyngherddau byw mor aml â phosib. Mae Gail yn mwynhau dylunio mewnol, teithio a choginio.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top