Gareth Davies

Teitl y Swydd

Cyfreithiwr

Derbyniwyd

Cymru a Lloegr ar 15 Tachwedd 2011

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Cyfraith Deuluol

Landlord a Thenant

Gwasanaethau Ymgyfreitha

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Coleg y Gyfraith, Caer – Diploma Ôl-Radd mewn Ymarfer Cyfreithiol, 2008
Prifysgol Cymru, Bangor – LL.B (Anrh), 2007

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl). Ffrangeg (sgwrsio).

Swyddfa

Abergele

Amdan Gareth

Prif feysydd diddordeb Gareth a ffocws ei ymarfer yw Ymgyfreitha Sifil a Chyfraith Deuluol. 

Gall Gareth roi cyngor arbenigol ar y canlynol:

  • Anghydfod am gontract
  • Hawliadau esgeulustod proffesiynol
  • Anghydfod am eiddo
  • Adennill dyledion a gorfodi dyfarniadau llys
  • Materion ewyllys a phrofiant sy’n cael eu herio
  • Materion landlord a thenant
  • Ysgariad
  • Diddymu partneriaeth sifil
  • Cytundebau cyn priodi
  • Cytundebau ar ôl priodi
  • Materion cyd-fyw
  • Materion yn ymwneud â phlant
  • Gwaharddebiadau

Sefydliadau / Aelodaeth

  • Arbenigwr achrededig gyda Resolution ar faterion plant preifat ac ariannol cymhleth.

Achrediadau

Resolution Resolution – Achrediad Arbenigol Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top