Geraint Williams

Teitl y Swydd

Cyfreithiwr Cyswllt

Gwasanaethau

Cyfraith Fusnes

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Addysg

Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog – 2003 – 2008
Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst (6ed Dosbarth) – 2008 – 2010
Prifysgol Cymru, Aberystwyth – LLB (Anrh), 2010 – 2013
Prifysgol Bergen, Norwy – 2011 – 2012
Coleg y Gyfraith, Caer – Diploma Ȏl-Radd mewn Ymarfer Cyfreithiol, 2015

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl)

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Geraint

Cyn ymuno ag Howell Jones yng Ngorffennaf 2017, treuliodd Geraint ddwy flynedd fel Paragyfreithiwr mewn cwmni arall yng Ngogledd Cymru tra’r oedd yn cwblhau ei gwrs Ȏl-Radd. Cymerodd flwyddyn allan o’r gyfraith gan gymeryd rôl o Swyddog Iechyd a Diogelwch i Ysgolion o fewn tïm Iechyd, Diogelwch a Llesiant Cyngor Gwynedd cyn dychwelyd yn ôl i’r gyfraith yn Howell Jones.

Diddordebau a Hobis

Mae Geraint yn cyfaddef ei fod ag ychydig o obsesiwn mewn pêl-droed ac yn gefnogwr brwd o Dïm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru. Ar hyd y blynyddoed, bu Geraint yn gôl-geidwad i sawl un o’r timoedd lleol ond yn fwy diweddar, caiff ei weld yn cefnogi o’r esgyll. Fe hoffai fynd yn ôl i chwarae rhyw bryd yn y dyfodol agos ac mae hefyd yn agored i’r syniad o hyfforddi.

Blaenau Ffestiniog yw ei dref enedigol sydd yn agos iawn i’w galon. Ar hyd y blynyddoedd, mae Geraint wedi bod yn aelod o Fand yr Oakeley ac yn dal i fod yn aelod o’r Clwb Bowls. Yn fwy diweddar, mae Geraint yn aelod o Antur Stiniog; sef menter lleol sydd yn hyrwyddo prsiectau lleol gyda ffocws ar y Sector Awyr Agored.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top