Hywel Davies

Teitl y Swydd

Ymgynghorydd - Cyfreithiwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 1 Hydref 1984.

Gwasanaethau

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Landlord a Thenant

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Ysgol Pentrefoelas.
Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst.
Prifysgol Aberystwyth.
Coleg y Gyfraith Caer.

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl).

Swyddfa

Abergele

Amdan Hywel

Meysydd arbenigol Hywel yw;

Trawsgludo:

  • Preswyl a masnachol – gan gynnwys amaethyddol
  • Prynu a gwerthu
  • Gweithredoedd rhoddi
  • Gweithredoedd hawddfraint
  • Prydlesi
  • Landlord a thenant

Profiant:

  • Gweinyddu ystadau gyda neu heb ewyllysiau
  • Gweithredoedd Amrywio / Gweithredoedd Trefniant Teuluol

Ewyllysiau:

Cynllunio treth:

Ceisiadau Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo:

Mae Hywel yn siaradwr Cymraeg iaith gyntaf. Wedi’i eni ar fferm yn Ysbyty Ifan, aeth i ysgol Pentrefoelas ac ymlaen i Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst.

Sefydliadau / Aelodaeth

  •  Cymdeithas yr Ymarferwyr Ymddiriedolaeth ac Ystad.

Diddordebau a Hobis

Yn ei amser hamdden mae’n gerddwr mynyddoedd brwd ac mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn hanes, archaeoleg a ffotograffiaeth.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith STEP Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top