Kath Alderton

Teitl y Swydd

Paragyfreithiwr

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Kath

Ymunod Kath â Chyfreithwyr Howell Jones yn Llanrwst ym mis Chwefror 1997 ar ôl gweithio’n flaenorol ym myd bancio am 17 mlynedd cyn gadael i gael plant.

Mae Kath yn gweithio yn yr Adran Paragyfreithiol ac yn delio’n bennaf gyda phrynu a gwerthu eiddo preswyl.  Mae ganddi gyfoeth o brofiad o bob agwedd ar drawsgludo, gan gynnwys rhydd-ddaliadau preswyl, les-ddaliadau, teitlau heb eu cofrestru, morgeisi, prynu tai i’w gosod, tai newydd, hunan-adeiladu, trosglwyddo ecwiti.

Mae’n uchel iawn ei pharch gyda’i chydweithwyr a’i chwsmeriaid.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top