Nia Hughes Parry

Teitl y Swydd

Ymgynghorydd - Cyfreithiwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 1 Hydref 1984.

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Prifysgol Efrog BA (Anrh) 1980.
Arholiad Terfynol Cyfreithwyr 1982.

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl).

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Nia

Mae prif feysydd diddordeb Nia a ffocws ei blaenoriaethau yn yr Adran Cwsmeriaid Preifat. Gall Nia roi cyngor ar y canlynol;

Gwaith Cwsmeriaid Preifat:

  • Profiant
  • Ewyllysiau
  • Pwerau Atwrnai Arhosol
  • Gwaith Llys Gwarchod gan gynnwys ceisiadau Dirprwyo ac Ewyllysiau Statudol
  • Trawsgludo preswyl.

 

Sefydliadau / Aelodaeth

  • Aelod o Resolution a chyd-sefydlydd Resolution North Wales
  • Aelod o Banel Cyfraith Deuluol Cymdeithas y Gyfraith
  • Cyn Lywydd Cymdeithas y Gyfraith Gwynedd

Diddordebau a Hobis

Cerdded mynyddoedd, pilates a gwleidyddiaeth / materion cyfoes.

Achrediadau

Panel Cyfraith Deuluol Cymdeithas y Gyfraith Resolution Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top