Nia Hughes Parry

Teitl y Swydd

Cyfarwyddwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 1 Hydref 1984.

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Cyfraith Deuluol

Pwerau Atwrnai Arhosol a Dirprwyo

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Prifysgol Efrog BA (Anrh) 1980.
Arholiad Terfynol Cyfreithwyr 1982.

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl).

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Nia

Mae Nia yn arbenigo ym meysydd Cyfraith Deuluol a gwaith Cwsmeriaid Preifat. Gall Nia roi cyngor ar y canlynol;

Cyfraith Deuluol:

 • Ysgariad
 • Diddymu partneriaeth sifil
 • Perthynas cyd-fyw yn chwalu
 • Cytundebau cyd-fyw
 • Cytundebau cyn priodi
 • Cytundebau ar ôl priodi
 • Setliadau ariannol pan fydd perthynas yn chwalu

Gwaith Cwsmeriaid Preifat:

 • Profiant
 • Ewyllysiau
 • Pwerau Atwrnai Arhosol
 • Gwaith Llys Gwarchod gan gynnwys ceisiadau Dirprwyo ac Ewyllysiau Statudol
 • Trawsgludo preswyl

 

Sefydliadau / Aelodaeth

 • Aelod o Resolution a chyd-sefydlydd Resolution North Wales
 • Aelod o Banel Cyfraith Deuluol Cymdeithas y Gyfraith
 • Cyn Lywydd Cymdeithas y Gyfraith Gwynedd

Diddordebau a Hobis

Cerdded mynyddoedd, pilates a gwleidyddiaeth / materion cyfoes.

Achrediadau

Panel Cyfraith Deuluol Cymdeithas y Gyfraith Resolution Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top