Nia Wyn Roberts

Teitl y Swydd

Cyfarwyddwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 16 Chwefror 1987.

Gwasanaethau

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Addysg

Ysgol Glan Clwyd 1973-1975.
Ysgol Dyffryn Conwy 1975-1980.
Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth 1980 -1983.
Coleg y Gyfraith Caer 1983 -1984.

Ieithoedd

Saesneg a Chymraeg

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Nia

Meysydd arbenigol Nia yw;

Amaethyddiaeth:

 • Elusennau

Trawsgludo:

 • Preswyl a masnachol – gan gynnwys amaethyddol
 • Prynu a gwerthu
 • Gweithredoedd rhoddi
 • Gweithredoedd hawddfraint

Ewyllysiau, Profiad a Gweinyddu Ystadau:

 • Gweinyddu ystadau gyda neu heb ewyllysiau
 • Gweithredoedd Amrywio / Gweithredoedd Trefniant Teuluol
 • Ymddiriedolaethau
 • Ewyllysiau

Sefydliadau / Aelodaeth

 • STEP
 • Cymdeithas y Gyfraith Amaethyddol
 • Panel Cwsmeriaid Preifat Cymdeithas y Gyfraith

Diddordebau a Hobis

Rygbi (mae Nia yn rheolwr ar Dîm Rygbi Tylluanod Nant Conwy), cerdded, garddio a darllen.

Achrediadau

Cymdeithas y Gyfraith Amaethyddol Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith STEP Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top