Paul McAlinden

Teitl y Swydd

Cyfarwyddwr

Derbyniwyd

Cyfreithiwr, Cymru a Lloegr ar 15 Tachwedd 1994

Gwasanaethau

Troseddu

Cyfraith Deuluol

Landlord a Thenant

Gwasanaethau Ymgyfreitha

Addysg

Coleg St Malachy Belfast.
Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth 1990
Coleg y Gyfraith Caer (Arholiad Terfynol Cyfreithwyr) 1991

Swyddfa

Abergele

Amdan Paul

Mae Paul yn arbenigo mewn meysydd teuluol, sifil ac ymgyfreitha troseddol. Gall Paul roi cyngor ar y canlynol:

Teuluol:

 • Ysgariad / perthynas yn chwalu;
 • Materion plant ar ôl i berthynas chwalu;
 • Materion ariannol yn deillio o berthynas yn chwalu;
 • Achosion gofal a rôl yr awdurdod lleol fel arfer;
 • Cytundebau cyn priodi;
 • Cytundebau ar ôl priodi;
 • Materion cyd-fyw.

Ymgyfreitha Sifil:

 • Anafiadau personol;
 • Anghydfod am gontract;
 • Hawliadau esgeulustod proffesiynol;
 • Anghydfod am eiddo;
 • Adennill dyledion a gorfodi dyfarniadau llys;
 • Ewyllysiau a materion profiant sy’n cael eu herio;
 • Materion landlord a thenant;
 • Materion cyflogaeth (cyflogwr a gweithiwr).

Troseddu:

 • Achosion Llys Ynadon a Llys y Goron;
 • Traffig ffyrdd;
 • Materion trwyddedu a rheoleiddio.

Sefydliadau / Aelodaeth

 • Arbenigwr achrededig gyda Resolution ar gyfer gwaith plant preifat
 • Achrediad fel cyfreithiwr dyletswydd – gorsafoedd heddlu a Llys Ynadon.

Achrediadau

Resolution Resolution – Achrediad Arbenigol Ymgyfreitha Troseddol Cymdeithas y Gyfraith

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top